top of page

הצטרפות אל הליכודניקים החדשים - הקבוצה הדמוקרטית, מאפשרת בדיקת חברות בליכוד ובדיקת סטטוס התפקדות לליכוד,  יצרנו גם כלי בחינם שמודיע לכם בדואר האלקטרוני לפני שפג תוקף האשראי שלכם בליכוד, כמו שקרה לאלפים שמנהלת הליכוד מנעה מהם להצביע בשל כך. ניתן להצטרף אלינו גם אחרי התפקדות באתר הליכוד 
(https://www.likud.org.il/register) החדש 

bottom of page