להתפקד לליכוד אתנו מאפשר גם בדיקת חברות בליכוד, אישור במייל בסוף ההליך