top of page

פריימריז - תהליך הבחירות הפנימיות בליכוד

 

מתי הפריימריז בליכוד?

לפי חוקת הליכוד צריכים להתקיים פריימריז לפני בחירות כלליות, באתר הליכוד פורסם לאחרונה על קיום פריימריז בליכוד שמתוכנן ל-10 לאוגוסט 2022 .ההצבעה תתקיים בין השעה תשע בבוקר ועד לשעה תשע בערב. נזכיר כי יש 16 חודשים של תקופת אכשרה מרגע ההתפקדות ועד ליכולת להצביע בפריימריז.

 

פריימריז בליכוד איך זה עובד?

כל מתפקד מחוייב לבחור 12 מקומות ברשימת הצבעה ארצית ואחת למחוז שאליו הוא משוייך.
אנחנו נפרסם כמובן באתר, במייל ובקבוצת הפייסבוק שלנו רשימת שלמה של מומלצים ברשימה הארצית ולכל מחוז כמה ימים לפני הפריימריז.
נראה שאפשר להצביע מכל
אתר הצבעה
הליכוד פרסם באתר שלו את אתרי ההצבעה האפשריים כאן.
ההצבעה תעשה באמצעות שני טופסי הצבעה. טופס אחד להצבעה עבור נבחרי הרשימה הארצית וטופס הצבעה עבור נבחרי מחוזות הבחירה. בטופס ההצבעה יפורטו שמות המועמדים ברשימת הארצית ובטופס השני שמות המועמדים שיתמודדו במחוזות הבחירה.
הבוחר יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות אחד מהמסמכים הבאים: תעודת זהות, תעודת ראש רשות מקומית, רישיון נהיגה ממוחשב, תעודת חוגר או קצין צה"ל, דרכון, הכל בתנאי שבמסמך תמונה מוטבעת.

באתר הליכוד פורסם תקנון הבחירות:
כנסת ה-25 - מפלגת הליכוד (likud.org.il).


התפקדות מקוונת לליכוד
לליכוד אין פתרון של התפקדות לליכוד מקוון, לכן אנחנו יצרנו טופס ברשת

שזמין גם דרך הסלולרי במקום "טופס התפקדות לליכוד pdf".
אנחנו מאפשרים גם 
בדיקת התפקדות לליכוד או בדיקת חברות בליכוד למי שמעוניין להצטרף אלינו וכבר חבר ליכוד.

מי בוחר?

- הבחירות המקדימות (הפריימריז) מתקיימות, על פי חוקת הליכוד, חצי שנה לפני הבחירות הכלליות לכנסת. 

- רשאי להתמודד בבחירות כל מי שפקוד למפלגה שלוש שנים ומעלה.

- רשאי להצביע בבחירות כל מי שפקוד למפלגה 16 חודשים ומעלה.

- השיוך למחוז נקבע על פי כתובת המגורים בתעודת הזהות.

- בטופס ההצבעה בוחרים כ-12 מתמודדים ברשימה הארצית.

- ועדת הבחירות מוסמכת לערוך שינויים בתקנות לקראת כל מערכת בחירות, בדרך כלל השינויים מתייחסים למקומות של השריונים (נשים, עולים, מחוזות, צעירים וכו')

שיוך לסניפים

- כל מתפקדי הליכוד משויכים לסניפים.

- שימו לב - הסניפים כיום משוייכים לפי מרשם האוכלוסין של שנת 2007.

- הסניפים מהווים את ה"שטח" של הליכוד. קבוצות לחץ וחברים בעלי כוח והשפעה מבססים את כוחם בדרך כלל על ידי שליטה בסניפים כאלו ואחרים.

- בקשות למעבר סניף יש להפנות למצודת זאב בטלפון 03-6210604. שינוי הסניף מביא אוטומטית לשינוי מחוז הבחירה.

- במידה ותרצו לבצע זאת במייל, שילחו למזכירות הליכוד מייל עם ספח תעודת הזהות ובו הכתובת אליה אתם רוצים להשתייך, שם מלא ומספר תז, ומזכירות הליכוד תעדכן עבורכם את הסניף על פי כתובת המגורים הנוכחית.

מילון מונחים 

 

סניפים

– הסניפים הם רמת השטח של הליכוד ויחידת השיוך הבסיסית ביותר של כל מתפקד. כל מתפקד, ללא יוצא מן הכלל, משוייך לסניף לפי מקום מגוריו. למעט ת"א (בה יש היסטורית 14 סניפים והסוגייה מסובכת) שטח אחריותו של סניף תואמת לשטח בשליטת הרשות המוניציפאלית בה הוא קיים. כל עיר והסניף שלה.


מחוז

– בליכוד עשרה מחוזות. כל סניפי הליכוד מחולקים לאחד מעשרת המחוזות האלה. השפלה, דן, הגליל והעמקים, ירושלים, הנגב, חיפה, יש"ע, מועצות אזוריות, מישור החוף ות"א. המחוזות מקבלים שריון בפריימריז בסדר יורד לפי גודל המחוז (המחוז הגדול ביותר יקבל את המיקום הגבוה ביותר ברשימה מבין עשרת השריונים).


ועידת הליכוד

– הועידה הינה הגוף המחוקק בליכוד וכינוס ועידת הליכוד הינו הליך הבחירות למוסדות הליכוד. חברי הועידה הינם למעשה מרכז המפלגה. המרכז מונה כ-3700 חברים. הועידה מתכנסת לאחר הבחירות למרכז ולסניפים. במהלך כינוס הועידה (שיכול להימשך תקופת זמן ארוכה) נבחרים יו"ר המרכז, נשיאות הועידה ומזכירות הליכוד ועולות להצבעה החלטות באשר לשינוי ותיקוף חוקת הליכוד. הבחירות הבאות לועידה יתקיימו 4 שנים לאחר נעילת הועידה. במשך 4 השנים האלה מוגדרים חברי הועידה חברי מרכז הליכוד וע"פ החלטת יו"ר המרכז ניתן לכנס אותם להצבעות באשר לחוקת המפלגה.


בחירות לועידת הליכוד 

– בחירת חברי המרכז אינה שמית, אלא, בדומה לבחירות לכנסת, חברי הסניף נדרשים לבחור רשימה מבין הרשימות המתמודדות. רשימה שמקבלת לפחות 15% מקולות הבוחרים בסניף מקבלת נציגים בועידה על פי כוחה היחסי.
 

מועצת סניף 

– מועצת הסניף הינה הגוף הנבחר אשר אמון על התנהלותו הפנימית של הסניף בלבד. הבחירות למועצת הסניף מתקיימות כחלק מהבחירות לועידת הליכוד, במסגרתה בוחרים חברי הסניף גם את המועצה. מספר חברי המועצה נגזר מגודל הסניף. חבר סניף יכול להופיע הן ברשימה למועצת הסניף והן ברשימה למרכז הליכוד. לא ניתן להופיע ביותר מרשימה אחת לכל אחד מהגופים.

חברי הסניפים נדרשים לבחור מבין רשימות אשר מציגים המועמדים רשימה אחת למועצת הסניף ורשימה שנייה למרכז המפלגה.


סניף בין 100 ל-300 – 21 חברי מועצה
סניף בין 301 ל-1000 – 41 חברי מועצה
סניף בין 1001 ל-2000 – 71 חברי מועצה
סניף בין 2001 ל-3000 – 101 חברי מועצה סניף בין 3001 ל-5000 – 131 חברי מועצה
סניף שבו מעל ל5000 – 151 חברי מועצה

הבחירות למועצת הסניף נעשות על ידי הצבעה לרשימות (כמו לכנסת) כאשר רשימה אשר עוברת את אחוז החסימה של 15% מכניסה את המספר היחסי מחבריה שנבחרו למועצה (ממש כמו לכנסת). לאחר בחירת חברי המועצה, בוחרת המועצה את יו"ר הסניף וההנהלה.


יו"ר סניף 

– האדם אשר נבחר לעמוד בראש סניף הליכוד אליו הוא שייך. יו"ר הסניף מייצג את הסניף אל מול המפלגה ובזמן בחירות מנהל את קמפיין המפלגה באיזורו (למעט בערים בהן ראש העיר הינו מטעם הליכוד).

 

חברי מרכז 

– חברי מרכז נבחרים בסניפי הליכוד ומהווים נציגי הסניף בועידת הליכוד. בחירת חברי המרכז מתבצעת בסניפים כחלק מהבחירות לועידת הליכוד. מספר חברי המרכז הנבחרים בכל סניף מוגדרת על ידי נגזרת של מספר הקולות שקיבלה המפלגה בישוב אליו שייך הסניף בבחירות הכלליות האחרונות ומספר בעלי זכות ההצבעה בזמן הבחירות (קוד 1).


הודעה מיוחדת - שינוי בבחירות הפנימיות בליכוד

ע"פ החלטת מרכז המפלגה, עברה הבחירה בנציגי המחוזות בפריימריז של הליכוד לידי מרכז הליכוד.

- בידי המתפקדים נותרה הבחירה ביו"ר המפלגה, במועמדי הרשימה הארצית, ובהשפעה על השריונים (נשים, עולים, מיעוטים, צעירים)

- מועמדי המחוזות מהווים את השמות החדשים ברשימת הליכוד, היות וחל איסור על חברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות.

- מועמדי המחוזות משובצים ברשימת הליכוד בסדר יורד על פי מספר המתפקדים במחוז.

- המיקום המדויק של מועמדי המחוזות משתנה בכל בחירות ונקבע על ידי ועדת הבחירות של הליכוד.
 

הליכודניקים החדשים נערכים לשינוי: 

1. מיפוי כלל המתפקדים ברשימות הליכודניקים החדשים, שיוכם לסניפים וכתובת מגורים נוכחית.
2. מינוי "אחראי סניף" מטעם הליכודניקים החדשים בכל סניף.
3. עדכון מתפקדי הסניף בפרטי הקשר של אחראי הסניף שלהם. 

כך נוכל לקדם בעזרת התפקדות לליכוד את האג'נדה שלנו שכוללת : ימין כלכלי ליברלי, עליונות החוק.

bottom of page