top of page

הליכודניקים החדשים

 הקבוצה הדמוקרטית

להתפקד לליכוד ולהשפיע

הליכודניקים החדשים - הקבוצה הדמוקרטית פה כדי לקדם את האג׳נדה הליברלית-דמוקרטית בליכוד, ולדאוג להיות קול גאה ותקיף של מעמד הביניים.
מתחבאת בפעולת התפקדות לליכוד תקופת אכשרה של 16 חודשים, לכן מתפקדים היום כדי להשפיע על מדיניות הממשלה !

Live Show

אג'נדה

לליכודניקים החדשים שתי מטרות על:

דאגה לאינטרסים הכלכליים של מעמד הביניים, על רקע המצוקות ששיקפה מחאת קיץ 2011. זאת, מתוך אמונה שמעמד ביניים חזק הוא בסיס לכלכלה מתפקדת ולדמוקרטיה יציבה.

רוצים לארגן חוג בית?

bottom of page