הליכודניקים החדשים

 הקבוצה הדמוקרטית

להתפקד לליכוד ולהשפיע

הליכודניקים החדשים - הקבוצה הדמוקרטית פה כדי לקדם את האג׳נדה הליברלית-דמוקרטית בליכוד, ולדאוג להיות קול גאה ותקיף של מעמד הביניים.
מתחבאת בפעולת התפקדות לליכוד תקופת אכשרה של 16 חודשים, לכן מתפקדים היום כדי להשפיע על מדיניות הממשלה !

Live Show

אג'נדה

לליכודניקים החדשים שתי מטרות על:

דאגה לאינטרסים הכלכליים של מעמד הביניים, על רקע המצוקות ששיקפה מחאת קיץ 2011. זאת, מתוך אמונה שמעמד ביניים חזק הוא בסיס לכלכלה מתפקדת ולדמוקרטיה יציבה.

רוצים לארגן חוג בית?