top of page

 התפקדות לליכוד עם הליכודניקים החדשים - הקבוצה הדמוקרטית, מאפשרת קידום חוק אי-ההפללה בשל החזקת גראס \ קנאביס לשימוש אישי. המרחק לשם הוא חמש דקות וקצת פחות ממחיר של גרם. בסוף הרישום תשלח הודעת אישור 
מדואר אלקטרוני בכתובת - info@newlikud.info

bottom of page